EnglishSlovenskyČesky

Stálá služba - selekce ventilátorů

Jako trvalou službu projektantům a montážním firmám, pro urychlení jejich práce, poskytujeme možnost zajištění selekce ventilátoru podle zadaného pracovního bodu. Uvedená služba je výhodná zejména u požárních ventilátorů THGT a výkonových ventilátorů TGT, kde je nutno zvolit úhel listů oběžného kola a přiřadit správný výkon motoru. Uvedená selekce je výhodná i u potrubních ventilátorů CVTT, kde je rovněž třeba zvolit výkon motoru. Námi provedená selekce na firemním software Soler a Palau garantuje správnou volbu motoru a poskytuje zároveň další důležité údaje, jako např. hlukovou analýzu apod.

Selekci požárních i výkonových ventilátorů zajišťuje Ing. Žák (marketing, ventilátory požární, průmyslové, OEM,  prodejní středisko Stará Boleslav)
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)